Aim & Scope

Indonesian Jurnal of Digital Public Relations (IJDPR) adalah jurnal ilmiah yang terbit secara periodik yang bertujuan untuk mengembangkan konsep, teori, perpektif, paradigm, dan metodelogi yang fokus pada kajian public relations. Ruang lingkup (scope) dari kajian jurnal ini adalah:

  1. Public Relations Practices; ranah kajian pada praktikal kehumasan dan aktivitas kehumasan pada korporasi, pemerintahan, dan Lembaga nonprofit.
  2. Public Relations and Politic; ranah kajian kehumasan yang berkaitan dengan komunikasi politik.
  3. Public Relations and Marketing; ranah kajian kehumasan yang berkaitan dengan marketing communication.
  4. Public Relations and Culture; ranah kajian kehumasan yang berkaitan dengan budaya.
  5. Digital Public Relations; ranah kajian kehumasan yang berkaitan dengan teknologi.
  6. Public Opinion; ranah kajian kehumasan yang berkaitan dengan opini publik dan persepsi.
  7. Public Relations dan Media; ranah kajian kehumasan yang terkait dengan media.